vrtnica-mala2 ARGENTINSKI TANGO – NASTOPI PRED OBČINSTVOM

Šolamo plesne pare, tudi posameznike za ODPRTI stil argentinskega tanga, za nastope pred občinstvom.
Več o tem…

vrtnica-mala2 MILONGA je kopija slovenske POLKE

Milonga je argentinski ples, ki istočasno pomeni druženje, srečanje in zabavo. Slovenska polka je tudi ples, ki…..
Več o tem…

vrtnica-mala2 ARGENTINSKI TANGO, RUNDE, TANDE, DOLŽINA TANDE

Na javnih plesiščih DJ-ji predvajajo 4 tande v eni rundi. Tako je bilo nekdaj v bordelih Buenos Airesa.
Več o tem…

vrtnica-mala2 PLESNO RAZSULO MED ARGENTINSKIM TANGOM IN MILONGO

Vsak ples, na tem belem svetu, ima svoj stil plesa, svoj ritem glasbe, svoje……
Več o tem…

vrtnica-mala2 ARGENTINSKI TANGO je trn v peti in kost v grlu za milongo

Na javnih plesiščih Slovenije, Italije in drugod po Evropi, vidimo, da se ves večer
pleše milonga. Ne vidimo niti enega plesnega para, ki bi plesal argentinski tango.
Več o tem…

vrtnica-mala2 NA JAVNIH PLESIŠČIH SE VIDIJO REZULTATI KAKO IN KAJ POUČUJEJO PLESNI UČITELJI

Na javnih plesiščih Slovenije, Italije in drugod po Evropi, vidimo, da se pleše
en ples, ki ni, ne argentinski tango, ne milonga in ne vals. Pleše se en…
Več o tem…

vrtnica-mala2 ČUSTVENI  PLES v argentinskem tangu in v milongi 

Glede ta dva plesa obstajata dve vrsti čustvi.
Več o tem…

vrtnica-mala2 IMPROVIZACIJA pri plesu argentinskega tanga

Obstajata dve vrsti improvizacij glede plesa argentinskega tanga :
1.- P R A V A  in
2.- N A P A Č N A
Več o tem…

vrtnica-mala2 RRP ( ročno-ramensko-prsni ) OKVIR IN ARGENTINSKI TANGO
Opis vloge ročno-ramensko-prsnega okvirja pri plesu argentinskega tanga, nima veze z..
Več o tem…

vrtnica-mala2 ZAKAJ JE ZAPRTI STIL PLESA   I Z N I Č I L   ODPRTEGA STILA PLESA  ?

Zaprti stil milonge z globokim objemom je popolnoma  i z n i č i l   odprti stil argentinskega tanga. To je dejstvo, če pogledamo kaj se dogaja na javnih plesiščih Slovenije, Italije in drugod po Evropi. Vsepovsod se pleše zakoličeno – zaprti stil plesa z globokim objemom – torej pleše se milonga. Več o tem…

vrtnica-mala2 KAKO POUČEVATI IN KAKO PLESATI   P R A V I   ARGENTINSKI TANGO

Beseda pravi pomeni, da se argentinski tango pleše v ODPRTEM stilu plesa, v počasnejšem ali počasnem tempu 4/4 ritma glasbe, z uporabo DOLGEGA, značilnega TANGO koraka, z uporabo 3 tango korakov. (atras, adelante in lateral) in treh pivotov oz. obratov (za 90°, 180° in 270°), točno tako, kakor poučujejo PRAVI plesni učitelji v Buenos Airesu.
Več o tem…

vrtnica-mala2  BREZ ODPRTE PLESNE DRŽE IN BREZ DOLGEGA TANGO KORAKA  –  NI ARGENTINSKEGA TANGA

Samo odprta plesna drža in dolgi tango korak zagotavljata pravi, čustveni in umetniški argentinski tango. Vse ostalo  je…..

Več o tem…

vrtnica-mala2ARGENTINSKI TANGO SE PLEŠE Z  ” DOLGIM TANGO KORAKOM “

Argentinski tango se pleše z dolgim tango korakom, v odprtem stilu plesa, 4/4 ritmu glasbe in z uporabo sequence, ki so namenjene argentinskem tangu. Več o tem…

vrtnica-mala2KAJ POMENI PLESATI ARGENTINSKI TANGO  ” NA EN KORAK ”  ?

Plesati argentinski tango  ” Na en korak ” pomeni  P O V A B I T I  plesalko  na en korak. Več o tem…

vrtnica-mala2 RITMI GLASBE ARGENTINSKIH PLESOV

Dobrih 20 let je minilo, kako se v Sloveniji, Italiji in drugod po Evropi razvijajo tri argentinska plesa. Razvoj je pokazal , da se ritmi teh plesov razvijajo v napačno smer… Več o tem…

vrtnica-mala2 PLESALKA, ki pleše samo milongo ne zna plesati argentinski tango.

Argentinski tango se pleše NORMALNO v odprtem stilu plesa.
Milonga se pleše v zakoličeno – zaprtem stilu plesa z globokim objemom.Več o tem…

vrtnica-mala2 STILI PLESA (plesna drža ) V ARGENTINSKEM TANGU

Obstajajo tri stila plesa v argentinskem tangu :
a).- NORMALNI
b).- COLGADA in
c).- VOLCADA ali APILADO Več o tem…

vrtnica-mala2 Razlika med argentinskim tangom in milongo

Najprej, da povemo, da sta ta dva plesa popolnoma različna. Vsak ima svoj stil, svoj ritem glasbe, svoje sequence, svoje korake in tako naprej. Učitelji plesnih šol Buenos Airesa pravijo, da je argentinski tango PLES in da je tudi milonga PLES. Več o tem…

vrtnica-mala2 Tehnika in piljenje tehnike, sta nujno potrebna za obvladovanje plesa argentinskega tanga

Da plesalci po plesišču ne bi hodili, ampak plesali, je nujno potrebno vaditi Več o tem…

vrtnica-mala2 Hoja po plesišču in ples na plesišču

Ko govorimo o plesu v argentinskem tangu in v milongi, velikokrat slišimo besedo HOJA po plesišču. Če lahko hodimo po plesišču v milongi, to ne pomeni, da lahko hodimo po plesišču tudi v argentinskem tangu. Več o tem…

vrtnica-mala2 Plesni  objem – objem v plesu

V plesih razlikujemo dva objema: FIZIKALNI in ČUSTVENO –ENERGETSKI. FIZIKALNI objem je značilen za milongo in se uporablja v zakoličeno – zaprtem stilu plesa milonge. Več o tem…

vrtnica-mala2 Pivoti-i  (spin-i)  in koraki v argentinskem tangu in milong

Pivoti in koraki v argentinskem tangu. Pivoti so zelo pomembni, ker v povezavi s TANGO KORAKOM dajejo videz pravega plesa argentinskega tanga. Več o tem…

vrtnica-mala2 Plesne anomalije

V Sloveniji imamo plesno anomalijo glede POLKE, našega nacionalnega plesa, ki se pleše na gasilskih veselicah, po gostilnah, bifejih in drugod. V Argentini imajo plesno anomalijo glede milonge, njihovega nacionalnega plesa, ki se pleše po ulicah, trgih, v restavracijah in drugod. Več o tem…

  vrtnica-mala2 Vodenje in sledenje v argentinsken tangu in milongi

Vodenje in sledenje v argentinskem tangu se močno razlikuje od vodenja in sledenja v milongi. Več o tem…

vrtnica-mala2 Zakaj se plesno šolani plesalci izogibajo “žive” glasbe?

Dejstvo je, da se plesno šolani plesalci izogibajo “žive” glasbe. Razlog za to so samo plesno nešolani muzikanti ( glasbeniki ), ki igrajo glasbo, ki nima veze z ritmiko določenega plesa. Več o tem…

vrtnica-mala2 Javno  plesišče za argentinski tango v  Sloveniji, pa tudi drugod, ne obstaja, zakaj?

Problem. Res je velik problem. Plesalci Argentinskega tanga nimajo kam plesati, ker JAVNO PLESIŠČE za ta ples ne obstaja. Vsi, ki poučujemo smo zaskrbljeni, da čim več tečajnikov imamo v šoli, da zaslužimo čim več in, da jih nekako nečesa naučimo, na koncu pa da jih prepustimo same sebi v smisli, da nimajo kam plesati. Več o tem…

vrtnica-mala2 Razlika med skupinskim tečajem in individualnim tečajem

Glede kvalitete pouka in hitrosti napredovanja v pouku, razlika… . Več o tem…

vrtnica-mala2 Kako se pleše argentinski tango in kako se pleše milonga ?

NAČELNO, GENERALNO GLEDANO :
Čisti, pravi, čustveni, umetniški argentinski tango se pleše  n o r m a l n o  v  ODPRTEM  stilu plesa in 4/4 ritmu glasbe.
Čista, prava milonga se pleše  n o r m a l n o  v  ZAKOLIČENO – ZAPRTEM stilu plesa z globokim objemom in 2/4 ritmu glasbe.

NATANČNO  GLEDANO  :
Argentinski tango se pleše normalno : Več o tem…

vrtnica-mala2Konfuzni argentinski ples

Besedi konfuzni ples pomenita, da so v eno vrsto plesa, ki ima svoj stil plesa, svoj ritem glasbe in svoje sequence,  v r i n j e n e  druge vrste plesa, ki ravno tako imajo svoj stil plesa, svoje ritme glasbe in svoje sequence. Več o tem…

vrtnica-mala2 Razlika med odprtim in zaprtim stilom plesa v argentinskem tangu

Načelno, generalno gledano argentinski tango se pleše v ODPRTEM stilu plesa z  D O L G I M  KORAKOM, seveda, v 4/4 ritmu glasbe. Več o tem…

vrtnica-mala2 Preplesavanje tečajnikov v plesni šoli  je utrjevanje napak

Na koncu vaje v plesni šoli, se nadaljuje tako imenovano preplesavanje   Več o tem…

vrtnica-mala2 Kako razumemo besedo milonga in kako besedo tango ?

Razumevanje teh besed je kontra verzno.  Več o tem…

vrtnica-mala2 Evropski klasični tango in argentinski tango

Do pojave argentinskega tanga v Sloveniji, Italiji in drugod, je obstajal samo en tango – evropski klasični tango. Po pojavi tega, obstajata dva tanga.
– Evropski klasični in
– Argentinski Več o tem…

vrtnica-mala2 POMEN ( smiselnost ) BESEDE   M I L O N G A

Milonga je eden od treh argentinskih plesov….. Več o tem…

vrtnica-mala2 DOLGI  TANGO  KORAK
TANGO KORAK V EVROPI JE KATASTROFA

Argentinski tango se pleše z dolgim tango korakom. Tango korak v Evropi je katastrofa. Tako pravijo.. Več o tem…