A R G E N T I N S K I    T A N G O
ŠOLAMO plesne pare in posameznike v  O D P R T E M  stilu plesa, za nastope pred občinstvom

Za nastope šolamo :
a).- Že izučene plesne pare, tudi posameznike, ki plešejo argentinski tango v odprtem stilu plesa.
b).- Začetniki niso izključeni.
c).- Zaradi večjega števila plesalk, zaželeni so moški plesalci.

Kandidati se morajo naučiti :
1.-  Koreografije, ki je posebej narejena za nastope.
2.- Razen tega, morajo obvladati tehniko odprtega stila plesa.
3.- Zlasti, tehniko izvajanja dolgega tango koraka,
4.- Tehniko ravnovesja telesa pri rotaciji na vertikali ene noge za 180° in več kot 180°.
5.- In tehniko izvajanja sequence argentinskega tanga. To so sequence, ki označujejo in dajejo ime argentinskem tangu, da je to argentinski tango, ne milonga, kot so : gancho, barrida, sacada, voleos, giro z rotacijo plesalke v levo in v desno na več korakov plesalke, quebrada, piernazo, planeo, parada, soltada, pasada, ocho cortado, volcado, colgado in posebej najlepšo sequenco argentinskega tanga : ocho atras in ocho adelante z rotacijami pleslake za 180° na levi in desni strani plesalca.

Nastopi se plačajo.
Stroške nastopa poravnava naročnik nastopa.

INFO : VEKO@AMIS.NET, ali telefon 031 286 221 WWW.ARGENTINSKI-TANGO.COM

ZA MOREBITNO :
a).- TEORETIČNO obrazložitev nasvetov in pojasnil, ter
b).- PRAKTIČNO obrazložitev sequence argentinskega tanga in tehnike izvajanja teh, se lahko obrnete na :
VEKO@AMIS.NET, ali na telefon  031 286 221

The end