[divider]

Promocija pravega argentinskega tanga
PLESNI club – R E N O M M E E

NASVETI IN POJASNILA

Učite se in plešite argentinski tango pri naših plesnih učiteljih, vendar samo pri tistih, ki poučujejo tako, kot poučujejo PRAVI plesni učitelji v plesnih šolah Buenos Airesa. Teh PRAVIH učiteljev, v Sloveniji, Italiji i drugod, komaj naštejemo ” on the fingers of one hand “. Nikakor pa se ne učite pri učiteljih, ki poučujejo tako, kot pleše ” VES BUENOS AIRES “, oziroma, tako kot pleše 90 %-na množica Argentincev na javnih plesiščih Buenos Airesa in tako, kot pleše 90 % -na množica plesalcev na JAVNIH PLESIŠČIH Slovenije, Italije in drugod po Evropi. Teh ” kvazi “učiteljev, v Sloveniji, Italiji in drugod je ” on the thousands “. Ti poučujejo KONFUZNI ples, v katerem so pomešani stili plesa, ritmi glasbe in sequence.  Kako in kaj poučujejo ti ” množični učitelji “, nam dokazujejo njihovi izučeni plesalci na javnih plesiščih. Ko jih pogledamo ne vemo kaj plešejo. Vidimo pa, da se premikajo po plesišču, hodijo in prestopajo z ene noge na drugo. A je to ples ?

Kako poučujejo PRAVI plesni učitelji v pravih plesnih šolah Buenos Airesa ?
1.- ARGENTINSKI TANGO
V odprtem stilu plesa, ( izjemoma v zaprtem stilu, za sekundo ali dve, če to zahteva sequenca ).
Zakaj v odprtem stilu plesa ?
Zato ker se samo v tem stilu lahko NORMALNO  izvaja dolgi tango korak.
Zakaj se v argentinskem tangu ( ne v milongi )  mora izvajati dolgi tango korak ?
Prav zato, ker se samo v dolgem tango koraku lahko neovirano, normalno, pravilno, neizsiljeno in z občutkom,  izvajajo prave slike( sequence ) argentinskega tanga, kot so: gancho, barrida, sacada, voleos, ocho atras in ocho adelante, ocho cortado, giro, quebrada, piernazo, volcada, colgada, pasada, planeo, soltada, sentada in tako naprej. Te sequence NE SMEMO uporabljati v milongi, v njenem zakoličeno – zaprtem stilu plesa z globokim objemom in v njenem kratkem in hitrem koraku, zlasti pa ne v milonginem 2/4 ritmu glasbe, ker jih popačimo do te mere, da niso več podobne sebi.
Za vse to, pa je po plesnih predpisih arg. plesov potrebna glasba 4/4 ritma. Nikakor ne glasba 2/4 ritma. Glasbe 4/4 ritma se arg. učitelji držijo in razlikujejo 4/4 ritem od 2/4 ritma. Dj-ji pa ne razlikujejo ta dva ritma med seboj. Učitelji arg. tanga v Buenos Airesu uporabljajo glasbo 4/4 ritma, to pomeni, glasbo ne izsiljevalnega tempa, ampak počasnega ali počasnejšega tempa, tako, da se lahko NORMALNO in z občutkom izvajajo dolgi tango koraki in da se v teh korakih NORMALNO in z občutkom izvajajo navedene sequence arg. tanga. Zlasti pa, da plesalec lahko povabi plesalko na vsak korak, plesalka pa, da mu pravočasno zasledi. V argentinskem tangu ne pride v poštev 2/4 ritem milonge. To je frustrirani, ubijalski, BUM – BUM ritem, ki te preganja pri plesu. Pregon, hitri tempo in močno dinamiko pri plesu, argentinski tango ne prenese. V argentinskem tangu se razvijajo plesna čustva. Ne tista čustva iz bordelih Buenos Airesa, ki jih razvija milonga in ki niso plesna.

2).- MILONGO
V zakoličeno – zaprtem stilu plesa z globokim objemom.
Posledica tega je kratek korak.
Ritem glasbe je 2/4. Pomeni, da je to hiter tempo pri plesu.
Posledica tega je hiter korak.
V takšnih pogojih, v zakoličeno – zaprtem stilu plesa z globokim objemom, ko se partnerja z rokami fiksno držita en za drugega, kot dva klopa, ko sta popolnoma utesnjena, se lahko izvaja samo kratek in hiter korak. Lahko se samo hodi po plesišču in prestopa z ene noge na drugo. V takšnem koraku je APSURD uporabljati sequence arg. tanga, ker jih popačimo do te mere, da niso več podobne sebi, pri opazovalcu pa izzivajo smeh ali bolečino v želodcu. To pa ni tango. To je milonga, stil milonge, ki se je rodil v bordelih Buenos Airesa.
Kako pa pleše ” VES BUENOS AIRES “, oziroma 90 % – na množica Argentincev na JAVNIH PLESIŠČIH Buenos Airesa ?
Ne plešejo tako, kot jih poučujejo njihovi PRAVI plesni učitelji. Ves večer plešejo milongo, v 2/4 ritmu glasbe, v zakoličeno – zaprti plesni drži z globokim objemom z kratkim in hitrim korakom in pri tem uporabljajo zgoraj navedene seq. arg. tanga, ki se v takšnih pogojih popačijo toliko, da niso več podobne sebi.  Takšno plesno parodijo imamo tudi mi v Sloveniji, glede dva plesa iz programa LA/ST plesov. Glede dunajskega valčka in polke. Plesne šole poučujejo, da se plešeta z tremi koraki, ” Vsa Slovenija ” , oziroma 90% – na množica Slovencev pleše z dvema korakoma na javnih plesiščih !!??
A ni to tudi plesna parodija, demagogija in zavajanje, ki se dogajajo in v Buenos Airesu glede tanga in v Sloveniji glede omenjena plesa !? Zakaj pa plesalci na javnih plesiščih ne plešejo tako, kot jih poučujejo plesni učitelji ? Oglejte si spodaj navedeni članek pod naslovom ” Plesni džumbus, plesno razsulo in plesna konfuzija argentinskega tanga. Kako so plesna demagogija, plesna parodija in zavajanje z javnih plesišč Buenos Airesa prenesena na javna plesišča Slovenije, Italije in drugod po Evropi, oglejte si štiri spodaj navedena članka.
Omenili smo konfuzni ples.
Zakaj konfuzni ples ?
Prav zato, ker se zgoraj navedene sequence argentinskega tanga uporabljajo v milongi in se pri tem popačijo do te mere, da niso več podobne sebi, pri opazovalcu pa izzivajo smeh, ali bolečino v želodcu. In zato, ker DJ-ji ne razlikujejo 4/4 ritem glasbe od 2/4 – ega, pa ves večer predvajajo ubijajoči, frustrirani 2/4 BUM – BUM ritem, za katerega pravijo, da je to ritem za tango !?

Podrobnosti o teh problemih, lahko preberete v štirih člankih :
a).- Zakaj je argentinski tango pretopljen v milongo
b).- Kako poučevati in kako plesati pravi argentinski tango.
c).- Ritmika glasbe argentinskih plesov.
d).- Plesni džumbus, plesno razsulo in plesna konfuzija argentinskega tanga. Zaradi tega je tudi argentinski tango pretopljen v milongo.
Na spletni strani  WWW.ARGENTINSKI-TANGO.COM , po kliku v meni-ju  na stolpec ” STROKOVNI ČLANKI “, dobite navedene članke.

V VSAKEM PLESU : LA/ST PLESU, FLAMENKU, SALSI, EKT ( evropskem klasičnem tangu ), ARGENTINSKEM TANGU, ali naj si bo to folklora, EN RED in  ENA PRAVILA MORAJO OBSTAJATI. Konfuzno plesati ni etika plesa.

ZA MOREBITNA  :
1.- Pojasnila, ali
2.- Teatralni prikaz povedanega, lahko se obrnete na :
veko@amis.net, 031 286 221 ali na www.argentinski-tango.com

The end

 

[divider]

mala-ustnice

Pravi argentinski tango
nasveti in pojasnila

  Kako poučevati in kako plesati  P R A V I  argentinski tango ?

Več o tem…

tango-cevlji

Individualni tečaji
nasveti in pojasnila


 Zaradi kvalitete pouka in hitrosti napredovanja tečajnikov v pouku, temu tečaju se daje ABSOLUTNA prednost. Da bi se izboljšal kvalitet pouka in pospešila hitrost napredovanja tečajnikov, potrebno je izenačiti ceno individualne ure s ceno ure na skupinskem tečaju, to pomeni, ne misliti samo na pobiranje denarja, ampak misliti na kvaliteto pouka in hitro napredovanje tečajnika. Če iščete, zagotovo boste našli nekje, takšne pogoje pouka.

tango-lorak-mala

Skupinski tečaji
nasveti in pojasnila

Zaradi velikega števila ( 8 do 10 ) plesnih parov v skupinskem tečaju, se ne more doseči kvaliteten pouk in hitro napredovanje tečajnikov. Da bi koliko-toliko povečali kvalitet pouka in koliko-toliko pospešili hitrost napredovanja tečajnikov, potrebno  je zmanjšati število plesnih parov največ na tri plesne pare. Torej, to posebej velja za argentinski tango. Izogniti se večjemu številu  plesnih parov in se posvetiti kvalitetnemu pouku. Razumljivo povedano : izogniti se pobiranju denarja in se posvetiti kvalitetnemu pouku. Če iščete, zagotovo boste našli nekje, takšne pogoje pouka.

plesni-par

Posamične vaje 

Na posamični vaji se osredotočimo samo na eno vajo. Npr: na VODENJU in SLEDENJU pri plesu.

Več o tem…